Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις Δηλώσεις μαθημάτων

PostHeaderIcon Δηλώσεις μαθημάτων

Διευκρινίζεται ότι από τα τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου του αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών θα δηλωθεί μόνο το ένα (1) που θα επιλεγεί. Αντίστοιχα από τα δύο (2) επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα του 7ου εξαμήνου θα δηλωθεί επίσης μόνο το ένα (1).

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος