Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

PostHeaderIcon ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πτυχίου, μετά την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2022 αλλά και προηγούμενων εξεταστικών, να υποβάλουν την αίτηση για πτυχίο-ορκωμοσία, από 10/03/22 μέχρι 22/03/22, προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος, της οποίας η ημερομηνία πραγματοποίησης θα ανακοινωθεί με νέα ανάρτηση (σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί πριν τις 15/04/2022).

 

Αιτήσεις για πτυχίο - ορκωμοσία μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές και οι φοιτητές θα ορκιστούν σε επόμενη ορκωμοσία.

 

Όσοι έχουν καταθέσει ήδη αίτηση για βεβαίωση περάτωσης/πτυχίο/ορκωμοσία δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση ορκωμοσίας ή και την απλή αίτηση για την περάτωσης σπουδών (διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης και του γραφείου Σίτισης – Στέγασης
  • Υ.Δ. ότι δεν υπάρχει οφειλή στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής (Μηχανολόγοι μόνο).

 

Η τελετή ορκωμοσίας θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στπ Μεγάλο-Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας.

 

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα πριν την τελετή ορκωμοσίας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου καθομολόγησης, των λοιπών σχετικών εγγράφων και την παράδοση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

 

Συνιστούμε συχνή παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Τμήματος για τυχόν αλλαγές της διαδικασίας που πιθανόν να προκύψουν αλλά και για το αναλυτικό πρόγραμμα ορκωμοσίας, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.