Αρχική Σελίδα Διοίκηση Τμήματος

PostHeaderIcon Διοίκηση του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών διοικείται από το συλλογικό Όργανο της Συνέλευσης και από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Στην Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπρόσωποι των Σπουδαστών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος προεδρεύει της Συνέλευσης, εκλέγεται ανά διετία από την κοινότητα του Τμήματος. Είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος μπορεί να ανήκει στις άλλες βαθμίδες.

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Ευάγγελος Καργιώτης με θητεία έως 31.8.2017.

Στο Τμήμα λειτουργούν οι εξής δύο (2) Τομείς για την κατεύθυνση των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου:

  • Τομέας Έρευνας και Παραγωγής Φυσικών Υδρογονανθράκων και Βασικής Μηχανολογίας.
  • Τομέας Χημείας και Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων, Μηχανολογίας και Εξειδικευμένης Υποδομής.
  • Τομέας Μηχανολόγων Μηχανικών

Λειτουργεί επίσης ένας τρίτος τομέας για την κατεύθυνση των Μηχανολόγων Μηχανικών:

Οι τρεις (3) παραπάνω Τομείς διοικούνται από τον εκάστοτε Υπεύθυνο του Τομέα, ο οποίος εκλέγεται κάθε έτος.

Υπεύθυνος του Τομέα Έρευνας και Παραγωγής Φυσικών Υδρογονανθράκων και Βασικής Μηχανολογίας είναι ο Καθηγητής Αχιλλέας Χριστοφορίδης με θητεία έως 31.8.2016.

Υπεύθυνη του Τομέα Χημείας και Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων, Μηχανολογίας και Εξειδικευμένης Υποδομής είναι η Καθηγήτρια Σοφία Μητκίδου με θητεία έως 31.8.2016.

Υπεύθυνη του Τομέα Μηχανολόγων Μηχανικών είναι ο Καθηγητής Ηλίας Σαράφης με θητεία έως 31.8.2016.